Katarzyna Pawlak-Osińska

audiolog, foniatra, laryngolog

Nakło n. Notecią, Słupsk,
Umów się na wizytę Kontakt ze mną

Po ukończeniu studiów na kierunku lekarskim w Poznaniu (rocznik 1988) , wróciłam do rodzinnego miasta- Bydgoszczy i rozpoczęłam kształcenie specjalizacyjne z otolaryngologii, uzyskując I i II stopień specjalizacji (z wyróżnieniem). Jednocześnie moje zainteresowania naukami społecznym zaowocowały drugą specjalizacją z organizacji ochrony zdrowia (inaczej: medycyny społecznej, zdrowia publicznego). Jako trzecią specjalizację, pogłębiającą wiedzę z laryngologii, ukończyłam audiologię i foniatrię - egzaminem zdanym najlepiej w sesji.

Praktykę laryngologiczną łączyłam od początku z aktywnością kliniczną i poradnianą. Przez 12 lat jako kierownik Poradni Laryngologiczno- Konsultacyjnej sprawowałam opiekę laryngologiczną nad dziećmi hospitalizowanymi na oddziałach Niemowlęcych i Dzieci Starszych w Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy.
Zawsze interesował mnie wpływ psychiki na przebieg różnych schorzeń, w tym laryngologicznych. Doświadczenie w tym zakresie nabywałam konsultując przez 14 lat pacjentów Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu.
Dużą wagę przywiązuję do leczenia jak najmniej inwazyjnego- staram się łączyć metody naturalne z najnowszymi osiągnięciami medycyny- doceniam fizykoterapię i balneologię. Leczenie zapalenie zatok jest tego najlepszym przykładem.

Od 1989 roku pracowałam w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy- tam diagnozowałam i leczyłam chorych, którzy wymagają laryngologicznego pobytu szpitalnego; tam także nadal uczę studentów i pracuję naukowo.
W roku 1993 uzyskałam stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy o specjalistycznym badaniu zawrotów głowy („Badanie wartości diagnostycznej zjawiska wyrównania i odwrotnego wyrównania przedsionkowego”). Za tę pracę otrzymałam najbardziej prestiżową nagrodę im. Profesora Jana Miodońskiego przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów- Chirurgów Głowy i Szyi.
W roku 2006 otrzymałam stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. Moja praca habilitacyjna dotyczyła znaczenia diagnostycznego pewnego specyficznego typu oczopląsu zwanego powszechnie "oczopląsem kolejowym" (tytuł pracy: „Badanie wpływu percepcji plamkowej na kształtowanie się pionowego oczopląsu optokinetycznego” ).
W roku 2010 zostałam mianowana na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Od 2008 roku pełniłam funkcję Kierownikiem Zakładu Patofizjologii Narządu Słuchu i Układu Równowagi a obecnie także Pododdziału Audiologii i Foniatrii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im A. Jurasza w Bydgoszczy.
W latach 2016-2019 sprawowałam funkcję Dziekana Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wcześniej przez 4 lata będąc Prodziekanem.

Od 1 października 2019 roku pełnię funkcję Ordynatora Oddziału Otolaryngologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.

Jestem autorką i współautorką łącznie 303 prac, w tym podręcznika do specjalizacji w laryngologii. Uczestniczyłam w 112 konferencjach naukowych, w tym licznych międzynarodowych.
W Polsce jako pierwsza wdrożyłam do badań zawrotów -Videonystagmografię (VNG)- podałam jej normy, opis, zastosowanie. Jest to nieinwazyjne badanie różnego typu oczopląsów, obecnie powszechnie stosowane, obok elektronystagmografii (ENG), na całym świecie.
Z kolei pionierskie w Polsce zastosowanie masażu pulsacyjnego do leczenia choroby Meniere'a i szumów usznych zawdzięczam współpracy i wymianie doświadczeń z Profesorem Kaufmanem Arenbergiem z USA

Współredagowałam międzynarodowe czasopismo „Neurootology Newsletter” o chorobach ucha. Jestem recenzentem czasopism „Clinics” oraz „The Network of Healthcare”, periodyku Polskiego Towarzystwa Audiologii i Foniatrii „Otorynolaryngologia- przegląd kliniczny”, czasopisma „Medycyna Po Dyplomie”, a także konsultantem naukowym dla czasopisma“Medycyna Praktyczna”.
Należę do Rady Naukowej specjalistycznego czasopisma neurologów i otolaryngologów ”Vertigoprofil” oraz kwartalnika „ Nowa Audiofonologia” .

Wspólne prace badawcze prowadziłam z VNG Laboratory w Marsylii pod kierunkiem Prof. E. Ulmera, co zaowocowało, między innymi, wspomnianym wcześniej pierwszym w Polsce opracowaniem metodyki i norm videonystagmografii - obecnie standardowej metody obiektywnego badania odruchów gałek ocznych u pacjentów z zawrotami i zaburzeniami równowagi.
Wymiana doświadczeń z Prof. A. Kumarem z University of Illinois stała się przyczynkiem do praktycznego wykorzystania efektów mojej pracy doktorskiej na temat zjawisk zachodzących w uchu i mózgowiu w przypadku zawrotów.
W zakresie otoneurologii dziecięcej współpracowałam z Prof. G. Austem- kierownikiem Beratungsstelle Fur Horbehinderte w Berlinie. Na doświadczeniach praktycznych stamtąd wyniesionych opierają się moje prace badawcze na temat badania narządu przedsionkowego u dzieci, a nasze wspólne obserwacje wielokrotnie prezentowaliśmy podczas sesji dyskusyjnych tzw. "Okrągłego stołu" z naukowcami z całego świata.
Obserwacje poczynione na zaproszenie Prof. K. Arenberga dotyczące możliwości pulsacyjnego masażu błędnika w chorobie Meniere’a zaowocowały moim autorskim wzbogaceniem tej metody o stosowaną równocześnie ozonoterapię z zastosowaniem aparatury własnej. Jest to bezbolesna, ciśnieniowa stymulacja okienka łączącego ucho środkowe z wewnętrznym, poruszająca płyny w błędniku.
Zaawansowane prace doświadczalne prowadzone ze specjalistami medycyny kosmicznej: Prof. E. Nagy (Leader of Vestibular and Psychological Space Research Groups) i Prof. G. Bencze (Central Military Hospital) z Semmelweis University w Budapeszcie przedstawiliśmy na 27 International Congress of Neurootological and Equilibriometric Society. Finalnym uwieńczeniem naszej wymiany poglądów i dyskusji metodologicznych w projekcie ”Badania nad kształtowaniem się reakcji wzrokowo-okoruchowych podczas zastosowania zróżnicowanej stymulacji wzrokowej”, (1999-2004) stała się moja monografia habilitacyjna.
W roku 2015 zostałam zaproszona jako ekspert do współuczestnictwa w pracach na temat szumów usznych w europejskim programie COST o akronimie „TINNET".
W międzynarodowym projekcie " TEPONE" szkolącym lekarzy larynologów i neurologów z całej Europy pełnię rolę oficera nadzorującego i organizującego szkolenia kliniczne na terenie Polski w ośrodku bydgoskim.
W roku 2016 zostałam koordynatorem krajowym międzynarodowego projektu z siedzibą w USA, dotyczącego nowatorskiej terapii choroby Meniere'a ( projekt "Otonomy") .
Moje zainteresowania foniatryczne znalazły zastosowanie w czasie współtworzenia, osobistego realizowania oraz koordynowania zespołową pracą w ośrodku bydgoskim krajowego projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt " Opracowanie i wdrożenie diagnostyki i leczenia raka krtani w Polsce na podstawie badań wieloośrodkowych".

Wśród osiągnięć, które już znajdują praktyczne zastosowanie w codziennej praktyce lekarskiej są wyniki mojej czteroletniej pracy eksperymentalnej nad unowocześnieniem diagnostyki i rehabilitacji zawrotów, zaburzeń równowagi oraz szumów usznych prowadzone w ramach Narodowego Programu "Innosense" czyli badania różnych narządów zmysłów. Zastosowanie w tych dolegliwościach pola rezonansu magnetycznego (MRI) oraz przezczaszkowej stymulacji magnetycznej za pomocą cewki bezdotykowej zbliżanej do ucha są moimi autorskimi odkryciami, po raz pierwszy opublikowanymi w literaturze światowej, w tym w podręczniku amerykańskim oraz przedstawianymi na konferencjach.

Kocham swój zawód, praktycznie od dziecka, bo medycyna była ciągłym tematem rozmów przy rodzinnym stole (moi rodzice to również lekarze). Pasja ta przeniosła się również na moje dzieci - synowie odbywają szkolenie specjalizacyjne w neurochirurgii i laryngologii; córka w tym roku uzyskała dyplom lekarza na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Mąż- neurochirurg- zmarł w 1999 roku.

Kocham uczyć się wciąż od nowa i na nowo, kocham przekazywać wiedzę (najwierniejszymi słuchaczami są zawsze... pacjenci!). To wszystko razem stanowi dla mnie sens medycyny.

Specjalizacje

 • Otorynolaryngologia
 • Audiologia i foniatria
 • Zdrowie Publiczne

Edukacja

 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dyplom lekarza:1988 rok

Znajomość języków

 • angielski
 • rosyjski

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy
 • Nagroda Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
 • Nagroda za najlepszą pracę doktorską
 • Nagrody Rektora UMK I, II i III stopnia za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną.
 • Nagroda Ministra Zdrowia za najlepszy wynik egzaminu specjalizacyjnego z Audiologii i Foniatrii.
 • Dziekan Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy (kadencja 2016-2019)
 • Ordynator Oddziału Otorynolaryngologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku

Choroby

 • choroby laryngologiczne
 • choroby ślinianek
 • choroby migdałków
 • ból zatok
 • ból uszu
 • ból gardła
 • choroby zatok
 • choroby ucha
 • krwawienie z nosa
 • niedrożność nosa
 • chrypka
 • głuchota
 • nieżyt nosa
 • zaburzenia słuchu
 • zapalenie krtani
 • szum w uszach
 • zapalenie gardła
 • zapalenie migdałków
 • zapalenie ślinianek
 • zapalenie zatok
 • zapalenie ucha
 • zawroty głowy
 • zaburzenia równowagi
 • zaburzenia węchu
 • bóle głowy

Kontakt ze mną

Stomed w Nakle n/Notecią

Pocztowa 17
89-100 Nakło n. Notecią, kujawsko-pomorskie
Zadzwoń do specjalisty

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka

Hubalczyków 1
76-200 Słupsk, pomorskie
Zadzwoń do specjalisty

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Pawlak-Osińska - konsultacja online; otorynolaryngolog oraz audiolog i foniatra


,
Zadzwoń do specjalisty

Cennik

konsultacja online

150 zł

płukanie zatok

Indywidualnie

czyszczenie uszu

Indywidualnie

przedmuchiwanie trąbek słuchowych

Indywidualnie

koagulacja naczyń krwionośnych nosa

Indywidualnie

badanie drożności trąbki słuchowej

Indywidualnie

tamponada nosa

Indywidualnie

badania laryngologiczne

Indywidualnie

konsultacja laryngologiczna

Indywidualnie

badania laryngologiczne dzieci

Indywidualnie

badania profilaktyczne

Indywidualnie

badanie otoskopowe

Indywidualnie

badanie słuchu

Indywidualnie

badanie ucha

Indywidualnie

konsultacja laryngologiczna dzieci

Indywidualnie

kontrola pooperacyjna

Indywidualnie

płukanie nosa

Indywidualnie

płukanie uszu

Indywidualnie

Opinie pacjentów

Pani Profesor to super kompetentny fachowiec oraz fantastyczna i życzliwa osoba. Podczas konsultacji online zebrała bardzo szczegółowy i wnikliwy wywiad po czym szybciutko znalazła sposób na rozwiązanie moich problemów ze zdrowiem. Recepta i szczegółowy plan działania dotarły do mnie w okamgnieniu. Gorąco polecam!
Pacjent
Pacjent
Pani Doktor jest bardzo miła i profesjonalna, konsultacja online przebiegła sprawnie a zaproponowane leczenie uszu dało szybkie rezultaty i już po paru dniach objawy ustąpiły. Polecam!
Pacjent
Pacjent
Panu doktor wybrana intujcyjnie lecz bardzo trafnie. Za tytułami naukowymi kryje się wspaniały człowiek , specjalista. Bardzo dociekliwa podczas wywiadu. Mało tego e-mailem przesłany dokładny opis postępowania +informacje dodatkowe jak postępować po zakończeniu leczenia by problem nie wracam. Najszczerzej polecam.
natoja
natoja
Wszyscy mi odradzali konsultację online, ale się mylili - to była rewelacja! Pani doktor zadzwoniła punktualnie, poświeciła mi dużo więcej czasu niż przewidziane pół godziny, bo po skończeniu rozmowy napisała maila z bardzo szczegółowym opisem leczenia. Poza tym rozmowa była bardzo sympatyczna, jak ze znajomą, a równocześnie profesjonalna, wywiad naprawdę wnikliwy. W sumie - świetny lekarz, który naprawdę słucha pacjenta, interesuje się nim, dostosowuje terapię do jego sytuacji, chce pomóc, a dodatkowo podnosi na duchu i dodaje energii do walki z chorobą.
Pacjent
Pacjent
Bardzo miła Pani doktor, rozmowa pozytywna, szczegółowy wywiad, szybka i konkretna, pomocna w tym trudnym czasie. Serdecznie dziękuję ????
Pacjent
Pacjent
Jestem po konsultacji z Panią Profesor. Szczerze ja polecam każdemu pacjentowi. Konsultacja lekarska na najwyzszym poziomie, szczegolowy wywiad, pełna i jasna informacja dla pacjenta z proponowanym kierunkiem leczenia.
Pacjent
Pacjent
Z tak profesjonalnym a jednoczesnie przyjaznym lekarzem jeszcze się nie spotkałem! Była to jednocześnie pierwsza moja porada online w życiu. Szczegółowy wywiad, ogromna wiedza i odrazu konkrety co do dalszej diagnozy i leczenia. Do tego empatia i życzliwość Pani profesor na niespotykanym wręcz poziomie. Polecam z całego serca!
Wojtek
Wojtek
Jestem bardzo zadowolona z teleporady. Pani doktor jest otwarta i bardzo przyjazna. Szczerze polecam!
Pacjent
Pacjent
Jestem bardzo zadowolona z konsultacji online z Panią Profesor - najwyższy profesjonalizm, ogromna wiedza i doświadczenie, ale również życzliwość i empatia. Pani Doktor przeprowadziła wnikliwy wywiad, wszystko cierpliwie mi wytłumaczyła i omówiła dalszy plan działania. Szczerze polecam!
Pacjent
Pacjent
Bez skutku przez kilka lat zażywałam różne leki na szumy w uchu . Gdy nastąpiło znaczne nasilenie pisku i pogorszenie słuchu pojechałam na wizytę prywatną do Pani Doktor, a następnie do Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku na Oddział Otolaryngologiczny. Pani Ordynator zleciła mi odpowiednie leczenie: leki, kroplówki, zastrzyki. W ciągu kilku dni przeszłam serię badań: diagnostykę obrazową, specjalistyczne badania laboratoryjne. W moim przypadku wiedza, doświadczenie i intuicja zawodowa Pani Ordynator zaowocowały trafną diagnozą. Dla Pani Doktor każdy pacjent jest ważny. W relacji doktor - pacjent nie ma zbędnego dystansu. Jest przekazanie informacji na temat choroby i sposobu jej leczenia. Doświadczyłam bezinteresownej atencji, rozpoznania przyczyny szumów i zmniejszenia ich częstotliwości. Autorytet Pani Profesor jest w pełni zasłużony. Polecam! Dorota
Pacjent
Pacjent
Pani Profesor jest moim lekarzem od 10 lat, jestem chora przewlekłe, więc kontakty mamy regularne. PP jest super lekarzem, na którego można liczyć na każdym poziomie. Początek mojej choroby, jej diagnozowanie były dla mnie ciężkim okresem w życiu. Trafiłam do PP w okresie między świątecznym na przełomie roku. Przywitała mnie ciepła, uśmiechnięta osoba, która dodała mi otuchy i zajęła się mną. Trafiłam do Niej na oddział, gdzie po wielu testach, konsultacjach postawiła diagnozę. Wszystko wytłumaczyła dokładnie i uspokoiła. Teraz w razie potrzeby zawsze mogę liczyć na Jej pomoc.Polecam pełen profesjonalizm.
Pacjent
Pacjent
Pani profesor leczy moje dziecka. I teraz wiem dokładnie , co mu dolega. Poprzedni lekarze kazali usuwać trzeci migdałek. Bo duży. Pani profesor odkryła, że dziecko ma zapalenie zatok, wyjaśniła, że migdałek reaguje na zapalenie produkując obronę i w czasie infekcji jest duży. Faktycznie miedzy katarami-migdałek jest ok. Wiem jak to sprawdzić !!! Dziecko wtedy nie chrapie, dobrze słyszy. Leczenie zatok jest skuteczne, ostatni zielony katar córeczka miała 10 miesięcy temu. Dobry lekarz z tej profesor.
Sebastian
Sebastian
Od 20 lat jestem pacjentką Pani Profesor. Jestem pełna uznania, iż kiedy odwiedzam gabinet P. Doktor jest on nieustannie wypełniony pacjentami. Myślę, że nie ma się co dziwić, gdyż pełen profesjonalizm, kunszt zawodowy, a co równie ważne kontakt interpersonalny z pacjentem jest na bardzo wysokim poziomie. Pani Profesor jest kompetentnym lekarzem zarówno dla dorosłych,jak i dzieci. Cenię Ją za otwartość. Pani Profesor przez cały czas doskonali się zawodowo,podnosi swoje kwalifikacje. Z całym przekonaniem polecam gabinet Pani Doktor. Lucyna
Lucyna P.
Lucyna P.
Z usług Pani Profesor korzystam od wielu lat ponieważ cierpię na przewlekłe zapalenie krtani. Wizyta zawsze jest profesjonalna i przyjemna. Trafna diagnoza i dobrze dobrane leki szybko przynoszą ulgę. Polecam wszystkim Panią Profesor.
Iwona
Iwona
Najlepszy laryngolog , do którego miałam szczęście trafić. Zapisałam się na wizytę do prof z dystansem. Poprzedni laryngolog uważał, że nic mi nie jest, zatoki są zdrowe. Jak się okazało, moje zatoki nie były zdrowe - a wizyta u prof Osińskiej była strzałem w 10 !!!! Wizyta u Pani dr to przyjemność. Prof porządnie zbadała, przeprowadziła dokładny wywiad, dała odpowiednie leki i  wytłumaczyła jak je brać. Jest profesjonalistką o miłym i życzliwym podejściu do pacjenta, zawsze uśmiechnięta. Mimo że problem zatok się pojawia idę na wizytę spokojna z uśmiechem na twarzy,  bo wiem że dostanę leki, które od razu mi pomogą. Jako dziecko również leczyłam się u mamy Pani dr. Leki i diagnoza - trafna. Po operacji wszystko ustąpiło. Dziś wiem,  że zapisanie się na wizytę było najlepszą decyzją  :-)
Paulina J.
Paulina J.
Wizyta u Pani doktor to była czysta przyjemność, mimo że zgłosiłam się do niej z problemem medycznym. Moje wątpliwości zostały rozwiane, Pani doktor wszystko szczegółowo wyjaśniła, wysłuchała i odpowiedziała na liczne nurtujące mnie pytania. Otrzymałam fachową pomoc z wielką dawką życzliwości! Dziękuję za pomoc!
Julia
Julia
Wizyta przebiegła wzorowo. Dokładny wywiad lekarski, szczegółowe badanie, diagnoza. Podejście p. Osińskiej do pacjenta bardzo rzeczowe i niesamowicie sympatyczne :) Bardzo dziękuję
Maciej
Maciej
Miła wizyta. Bardzo konkretna lekarka. Powiedziała co robić, jakie leki brać których nie brać. W razie jakich objawów się niepokoić i znów przyjść na wizytę. Widać, że nie chce tylko wyciągnąć kasy a zwyczajnie pomóc. Jeśli będę musiała (oby nie:) na pewno wrócę.
Adrianna M.
Adrianna M.
Od dłuższego czasu miałem problem z szumem w uszach oraz ich sporadycznym zatykaniem. Po wcześniejszych konsultacjach u innych specjalistów problem niestety dalej był obecny. Pani doktor udało się rozwiązać problem, który był bardzo uciążliwy. Bardzo fachowa i rzetelna wizyta, Pani doktor jest przemiłą i ciepłą osobą. Szczerze polecam, moim zdaniem najlepszy specjalista w okolicy Bydgoszczy.
Marian
Marian
Jestem wieloletnim Pacjentem więc mogę śmiało polecić Panią doktor. Ilekroć przychodzę jest miła i uśmiechnięta. Zawsze porządnie zbada i dopyta o dolegliwości a nie tylko wypisze leki. Każda wizyta to przyjemność. Polecam.
Krzysztof W.
Krzysztof W.
Pani Profesor pomogła mi uwolnić się od nawracających angin. Oprócz standardowych leków zaproponowała metody, które pomogły mi pozbyć się problemu na dobre. Leczyła również z pozytywnym rezultatem mojego synka kiedy przechodził infekcję ucha. Pani Profesor jest bardzo ciepłą osobą i zawsze z uwagą słucha pacjenta i poświęca mu swój czas
Dafne
Dafne
Dzisiejsza wizyta w Nakle była na tyle fajna, że aż postanowiłem napisać opinię. Super podejście. Wszystkie wyniki ocenione. Pięknie wytłumaczone. Leki które dostałem zupełnie inne niż wcześniej (nie działały wogole). Na pewno wroce:)
Krzysztof
Krzysztof
Do pani profesor trafiłam z powodu okropnej anginy. Wizyta odbyła się w miłej i nie stresującej atmosferze. Pani profesor jest przemiłą osobą i nie sprawia wrażenia dystansu w stosunku do pacjenta. Pani doktor wysłuchała mnie i przypisała odpowiednie leki po których szybko stanęłam na nogi.
yaha
yaha
Bardzo miła i sympatyczna Pani doktor, profesjonalna obsługa szybka i trafna diagnoza.Bardzo serdecznie polecam.
asiaaa127
asiaaa127
Byłam na wizycie u Pani doktor, profesjonalne podejście do pacjenta, super kontakt.Bardzo serdecznie polecam.
Martyna
Martyna
Gdybym miał powierzyć komuś swoje zdrowie jeszcze raz to tylko Pani Profesor. Świetne podejście do pacjenta, ogromna wiedza. Jeżeli komuś tak jak mi towarzyszą nieznośne szumy uszne to należy udać się do profesjonalisty w tej dziedzinie. Naprawdę polecam !!!!
Przemysław K.
Przemysław K.
Od wielu lat leczę się u pani profesor na zapalenie zatok. Zawsze miła i uśmiechnięta, pełna energii. Nie wciska drogich leków kiedy można coś leczyć prostymi sposobami.
Wojciech
Wojciech
Po 3 latach męk z szumami i zawrotami usłyszałam od neurologa, że w Bydgoszczy jest Pani Profesor do której wysyła się beznadziejne przypadki. Byłam już w takiej desperacji, że nawet odległość nie zrobiła mi problemu (jestem z Kielc). Po bardzo miłej wizycie z oceną wszystkich badań które przywiozłam Pani profesor postawiła zupełnie inną diagnozę. Przypisała leki których nikt mi nigdy nie dał, pokazała co robić a czego unikać. Już od pierwszego dnia wszystko zaczęło się wycofywać. Po tygodniu mój koszmar zniknął i znów stałam się normalną osobą. Bardzo dziękuję Pani za pomoc bo takie życie jak wcześniej to koszmar. Wkurza mnie tylko to, że inni brali się za diagnozowanie zawrotów nie mając pojęcia o co chodzi i dopiero po tylu latach cichaczem na korytarzu mi powiedziano gdzie jest ktoś kto może mi pomóc.
Anna W.
Anna W.
Przyjechałem do pani profesor z Poznania, z polecenia mojego lekarza. Z problemami usznymi. Pełen profesjonalizm w diagnozie. Wszystko wyjaśnione. Pełna energii, wiecznie uśmiechnięta profesor, zaraża dobra energia!
kacper.kapturek
kacper.kapturek

Chcesz się umówić na wizytę?

Umów się na wizytę Kontakt ze mną
DocPlanner.com © 2021
Umów się na wizytę